2 year celebration // Like birds

Om de tweede verjaardag van coworking LikeBirds werd ik gevraagd om een spel te ontwikkelen waarbij iedereen die elkaar nog niet kende elkaar instant leerde kennen. Sleutelwoorden: BEWEGING - DOLLE PRET - ONZIN

Om iedereen in teams onder te verdelen ging ik eerst op zoek naar hun innerlijke vogel. Er waren zes soorten vogels om uit te kiezen en eens je je vogel had gekozen moest je bijhorende button opspelden. Elk team bestond uit zes verschillende vogels, zo was het verschil in pluimage verzekerd.

De opdrachten herbergden voor ieder wat wils. De trekvogels wagen zich aan een grote oversteek terwijl de huismussen rustig hun ei uitbroedden. Er waren denkoefeningen en spelletjes. Het was onnozel genoeg om iedereen te laten meedoen en niet te onnozel om op af te knappen.

Het geheel werd doorspekt met leuke weetjes over vogels. Zo zingen de koolmezen in de stad veel scherpere en hogere tonen dan hun neefjes uit het bos om boven het lawaai uit te komen. Zebravinken passen zich minder gemakkelijk aan in de stad en vinden bijgevolg geen partner. Zij zullen in verstedelijkte gebieden stilaan verdwijnen. 

Geef toe dat dit boeiende informatie is...

De conclusie was inderdaad DOLLE PRET!