mijn smartphone, mijn vriend // Bibliotheek De Krook

In samenwerking met Imec en UGent ontwikkelde bibliotheek De Krook een expositie voor jongeren over hun smartphone gebruik. Intervent werd ingeschakeld voor de publiekswerking. Een taak die ik tot een goed einde bracht samen met partner in crime Pieter Duysburgh'

De expo zelf bestond uit een aantal panelen en totems en de uitdaging bestond erin om het interactief te maken. Wij daagden de jongeren eerst uit met een zoektocht. Hierdoor werden ze geprikkeld om zelf informatie te verzamelen. We gebruikten de smartphone om ieders persoonlijke Digi-profiel te achterhalen en gingen in dialoog. Afsluiten deden we met een stellingenspel waarbij de deelnemers konden discussiëren over uitéénlopende kwesties in verband met hun smartphone gebruik. We hadden als doelstelling niet te oordelen maar de dialoog aan te gaan. Dat is (meestal) gelukt!

Afsluiten deden we met een Selfie moment :)