Mensch, jeun dje tog!

Ik stel mij voor dat je na het lezen van deze rubriek soms denkt: wat die man schrijft is evident, dat had ik zelf ook kunnen bedenken. Vandaag is dat niet anders, want ik plan je te vertellen dat je er voordeel bij hebt meer plezier te vinden in je werk. Wederom geen “Eureka!” moment, nietwaar. Maar waarom vermaken zo weinig mensen zich dan tijdens de arbeidstijd?

Er is iets onverwoestbaars aan het aloude idee dat je iets pas goed kan doen als je het ernstig doet. En met ernstig bedoel ik dan het type ernst waarbij er geen glimlach op het gezicht komt. Het type ernst waarbij je in stilte lijdt, en waarbij de mate waarin je lijdt de graadmeter is van de ernst van je werk.

Er zijn nochtans tal van onderzoeken die erop wijzen dat je een taak doorgaans beter en sneller tot een goed einde brengt als je je tegelijk ook een beetje jeunt*. Als je plezier hebt in wat je doet, denk je er meer en creatiever over je taak na, of rond je de taak in elk geval sneller af.

Natuurlijk is niet elke taak leuk. Soms moet je nu eenmaal iets vervelends doen (een dieet volgen, een rapport schrijven, het huis kuisen). De ellende die zou ontstaan als je de taak niet doet (in casu, obees en werkloos in een stort wonen), zou nu eenmaal veel groter zou zijn dan de korte pijn die nodig is om de taak wel uit te voeren.

De kunst is vooral het onaangename zo te maken dat je ergens toch een zeker plezier uit haalt. We hebben het niet over geforceerd opleuken. Niets is zo deprimerend als de treurnis van wanhopige pret. Jij en je collega’s hoeven echt niet beurtelings een mop voor te lezen vanop ‘den almenak’ die in het kantoor ophangt (tenzij het echt goede moppen zijn natuurlijk).

Er zijn de evidente manieren om het werk fijner te maken: quality time met collega’s (als je quality collega’s hebt natuurlijk), je werkomgeving/bureaublad mooi inrichten (kinderfoto’s, iemand?) of even een perfect bereide filterkoffie halen bij de koffiezaak om te hoek.

We geven evenwel graag ook wat meer atypische tips om de vermaakmeter op de werkvloer de hoogte te laten ingaan:

(a) Doe dommer werk. Zit je vast op een moeilijk conclusie van een rapport? Doe wat stomme taken als zinnen copy-pasten, of pagina-instellingen aanpassen. Zoek naar matig nuttige taken die weinig denkkracht vragen, en je snel kan doen. Het kost weinig energie en je krijgt het prettige gevoel productief bezig te zijn. Meteen heb je herwonnen moed voor die gruwelijke conclusie.

(b) Go glamorous. Er zijn er die zweren bij schoonmaken op naaldhakken. Een kleine glamour-injectie kan het aanzicht van een afzichtelijk werkje botoxgewijs in geen tijd opleuken. Dit is gemakkelijk toepasbaar op andere taken.

(c) In de roos. Gooi iets naar het hoofd van een collega. Liefst niets dat scherper is dan een schaar, maar verder kan elk gebruiksvoorwerp dienen. Je steelse blik verraadt dat het allemaal goed bedoeld is. Met een beetje geluk krijg je de kantoorvariant van een kussengevecht. Zo, dan kunnen we nu weer verder.

(d) Alias. Geef elkaar een bijnaam: een koosnaampje, geen geroddel. Een bijnaam zorgt voor meer warmte en vertrouwen. Net de sfeer die je nodig hebt om de oorzaak van de dalende verkoopscijfers eens grondig tegen het licht wil houden.  

(e) Door de maag. Eten maakt alles leuker. Een Bombe au chocolat, gekocht op weg naar het werk, of die 20 broodjes die je teveel had besteld voor je lunchmeeting: deel ze met de collega’s. Een met regelmaat gevoederde omgeving is steevast beter geluimd.  

 

* Jeunen: West-Vlaams voor ‘zich amuzeren’, plezier hebben, je genèren