Wat zou Jane Austen doen?

Praat erover. Dat is niet enkel een gouden tip bij relatiecrisissen, maar ook wanneer je in gedachten met een idee aan het jongleren bent. In plaats van je hersenspinsel in detail uit te broeden, wissel eens van gedachten met een collega of familielid. Dat was althans de overtuiging van Jane Austen.

Kunstenaars, we zien ze graag als teruggetrokken figuren die hun mensenvrees enkel overwinnen om hun geniale creaties met het publiek te delen. Niet zo bij Jane Austen: isolement vond ze maar weinig prikkelend. Ze schreef haar boeken liever te midden van de familiale bedrijvigheid, met op een armlengte haar moeder en zus, verdiept in hun handwerk. Noem haar een vroeger believer van het open office principe.

's Avonds verdwenen Jane’s volgepende vellen papier niet in een gesloten bureaulade waarvan de sleutel veilig in haar boezem verstopt zat. Integendeel: na de dagtaken kroop de familie bijeen en lazen de Austens voor. Jane koos daarbij vaak voor de teksten die ze eerder die dag had neergepend. Onsterfelijke personages zoals Elizabeth Bennet en mister Darcy, ze waren bekend en uitgebreid besproken in het gezin Austen, lang voor de rest van de wereld hen leerde kennen. We zullen natuurlijk nooit weten we hoe Austens boeken eruit zouden hebben gezien zonder die literaire familieraden. Maar het is duidelijk dat Jane de reacties van haar familie erg belangrijk vond. Misschien schrapte ze wel die alinea’s waarbij ze wegdutten. 

Bang dat iemand met je idee aan de haal gaat wanneer je erover van gedachten wisselt bij een kop koffie? Het valt niet uit te sluiten: creativiteit komt immers vaak neer op 'goed verhulde diefstal'. Maar de kans is groter dat je een nieuw inzicht verwerft, meer vertrouwen krijgt in je idee, of misschien ook dat je recht in het gezicht wordt uitgelachen om je dwazigheid. Het staat u vrij om met de uitkomst van het gesprek te doen wat u wil: kiezen voor een nieuwe aanpak, koppig vasthouden aan eigen gelijk, of een definitieve 'defriend' op Facebook. Vaak is het de juiste beslissing.